A residos operációs rendszert használó illesztők ( ZXCF, ZXMatrix ) közös tulajdonsága, hogy egy elemmel ellátott, RAM-ban tárolják a működtető programot, aminek írás védelmét csak egy részlegesen dekódolt periféria címen kapcsolható bit biztosítja. Ez a gyakorlatban is sok gondot okoz, pl. hibás programbetöltés, élcsatlakozó érintkezés hiba esetén nem csak az aktuális munkaterület adat sérül, hanem az operációs rendszert tároló RAM-terület is.

Ez a  módosítás az illesztők hardware-ének rendszer memória írásvédelmi kialakítását egészíti ki, hogy az biztosabban védve legyen a véletlen adatvesztéstől. Mivel a residos rendszerben nincs szétválasztva a program és adat munkaterület, így a felhasznált ram terület egészét védeni kell. A rendelkezésre álló RAM terület megosztásra került, és a felső fél terület egy hardware-es, kapcsolóval engedélyezhető írásvédelmet kapott. Bekapcsoláskor az itt tárolt biztonsági mentés átmásolódik az alsó RAM területre majd onnan indul a rendszer. Az illesztő még egy speciális feszültség figyelő áramköri résszel is ki lett kiegészítve, ami az 5V tápfeszültség 4.75V alá csökkenése esetén tiltja a RAM működését a be és kikapcsolási tranziensek idejére.

 

A residos rendszer telepítés után egy segédprogrammal átmásoljuk a RAM használt 16KB-os lapjait a felső védett tartományba. Egy kiegészítő program kerül az indító lapra, ami minden reset után visszamásolja a mentett lapok tartalmát az eredeti területre. A másolt adatok sértetlenségét ellenőrző összeg képzésével ellenőrzi.

 

residos telepítés RPS rendszer nélkül (teljes 1M memória használható):

-upload on, rps en off, rps wp off

-residos telepítő betöltés, upload kikapcsolása amikor kéri

 

residos telepítés RPS rendszerrel (512K memória használható):

-upload on, rps en off, rps wp on

-residos telepítő betöltés, upload kikapcsolása amikor kéri

-kívánt package-k telepítése

-RPS telepítő betöltése, WP ki majd bekapcsolása amikor kéri

-EN bekapcsolása (később is lehetséges, ettől még megmaradnak a mentett védett adatok).

 

ZX Matrix MOD:

 

A 3-4 pont között a residos RAM legfelső címvezetéke kerül megszakításra

és a kiegészítő áramkör reset után a 4-pontra magas szintet ad, ezzel

a felső fél RAM tartományt válaszva ki.

Ezzel a 32. lapon levő program idul el a reset után, itt található a visszamásoló program

ami a korábban írásvédett ram területre elmentett lapokat másolja vissza az eredeti helyükre.

A sw írásvédelem feloldására (RAM controll bit6) a kiegészítő áramkör visszaáll

a változatlan ram címekre, megszűnik a 4-pont magas szintre kényszerítése.

A 16K-s lapok átmásolása után a 0-ás címen indul a residos a lementett változatlan állapotban.

 

 

 

 

 

 

 

 

Additional circuit:

 

Az 1-2 pont között a ram supervisor (DS1210) ic, a kimenetére (2. ponton keresztül

a RAM Chip Select bemenetére) tiltó szintet kapcsol, ha az 5V tápfeszültség 4.75V alá csökken.

Ez be és kikapcsoláskor megelőzi a ram adatvesztését, mivel nem stabil tápfeszültség esetén letiltja a ram működését.

Az 5-6 pontok között a külső kapcsolóval engedélyezhető írásvédelem a 6. ponton tiltó szintet kényszerít a ram írás bemenetére, ha a felső fél ram cím tartomány van kiválasztva

A 8. pont a reset jelre kapcsolódik, ezzel a cím módosító részt engedélyezi.

A 7. pont a (RAM controll bit6) invertált jelével tiltja a ram cím módosító áramkört.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A módosítások a korábbi ZXCF esetén hasonlóak,

mivel itt 1M helyett 512K ram memória áll rendelkezésre

a 3-4 pontok megszakítása az A19 cívezeték helyett A18-nál történik.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     RPS program assembly:

 

 

Download RPS program.tap

 

Adapters that use the residos operating system (ZXCF, ZXMatrix) have the common feature of having a battery. The executable program is stored in RAM with write protection only at a partially decoded peripheral address switchable bit provides. This causes many problems in practice, eg. incorrect program loading, edge contact failure not only the current workspace data is damaged, but also the RAM space of the operating system.

This change adds to the memory write protection design of the adapter hardware system more secure against accidental data loss. Because there is no program and data in the residos system workspace, so the entire ram area used must be protected. The available RAM space is shared, and the upper half area received a hardware-enabled switch-enabled write protection. When turned on, it is stored here the backup will be copied to the lower RAM area and booted from there. The adapter is another special Voltage monitoring circuitry is also added which prevents RAM from operating on and off when the 5V supply voltage drops below 4.75V for switching off transients.

After installing the residos system, a utility copies the used 16KB pages of RAM to the top secure range. It installs another utility that starts after each reset and copies the saved pages content to the bottom area, while the checksum of the stored data is also checked.