Deluxe CW automata jeladók vezérléséhez

 

- A deluxe változat az SHF jeladók vezérlésekor nem csak a beprogramozott

    hivójelet, lokátor poziciót adja le morse jelekkel, hanem tájékoztatást ad az

    állomás helyén mérhetõ idójárási adatokról.

- Teljes kiépítés esetén méri a készülék belsejében a hómérsékletet, ami fontos

    adat lehet a téli-nyári szélsóséges tartományokban a berendezés müködéséról.

- Méri továbbá a külsó hómérsékletet, a légnyomást, relatív páratartalmat és a

    végfokozat kimeneti teljesítményét is.

- A mért adatokat az elóre beprogramozott módon és sorrendben továbbítja.

- Ha egy helyen több frekvenciasávban üzemelõ jeladót telepítünk, a deluxe vezérlõ

    változatot célszerû a legalacsonyabb vagy leginkább hallgatott frekvenciájú

    jeladóra elkészíteni, igy a legjobb vételi lehetõséget biztosítva a megfigyelõknek.

    A többi változatnál elegendõ csak a belsõ hõmérõ, a többi alkatrész kihagyható.

- Amennyiben LCD kijelzót csatlakoztatunk, az adatok ott kijelzésre kerülnek,

    illetve a nyomógombokat is bekötve tudjuk a programozást és beállítást elvégezni

    a telepítés elött.

 - A modul 34*54mm-es fém árnyékolódobozba szerelhetõ.

 

Az áramkör múködése:

 

- A két LM75 i2c buszos egység méri a belsõ-külsõ hõmérsékletet.

- A páratartalom érzékelõ(HYG270) a légnedvesség hatására a kapacitását változtatja

    néhány 100pF tartományban amitõl az 555 ic-vel felépített multivibrátor

    frekvenciája is megváltozik.

    Ezt a frekvenciát méri a mikrokontroller, és meghatározza a relativ páratartalom

    értékét. A mérési módszer önkalibráló, a müködés során mért szélsõ értékek

    pontosítják a következõ méréseket.

- A légnyomás hatására az MPX7100 érzékelõ differenciál kimenetén néhány

    tized mV feszültség jelenik meg, amit DC erõsítõvel az i2c buszos

    AD konverer számára kiértékelhetó szintre erõsítünk.

    A felhasznált érzékelõ hõkompenzált, de a dc erõsítõ hõfüggése miatt a belsõ

    hõmérõ által mért adatból software-es hõkompenzálást is alkalmaztunk.

    A dc erõsítõ visszacsatoló ellenállás értékei az MPX7100 érzékelõhöz:

    R3,R4=100R, R2,R5=7K2. Más érzékenységû érzékelõ esetén az ellenállásokkal

    az erõsítést kell a megfelelõ szintre beállítani, ami a AD bemenetén 2.44mV/HPa.

    A végsõ, pontos beállítás software-es úton lehetséges.

- A kimeneti teljesítményt a végerõsítõben levõ detektor dióda méri, és a kapott dc

    szintet a kontroller a 0-3.6V tartományban 22 szintre bontva digitalizálja.

    A pontos méréshez a bejövõ dc lehetõleg a mérési tartomány 2/3 részében legyen,

    ha szükséges külsõ dc erõsítést kell alkalmazni. A kontroller a mért értéket egy

    programozott táblázatból átszámolva továbbítja.

- A távíró billentyúzést a BD140 tranzisztor végzi, a tápfeszültséget kapcsolgatva

    a cw out kimeneten. Amennyiben a vezérléshez gnd pont kapcsolása szükséges

    a meghajtó tranzisztor kollektorát használhatjuk.

- Mivel a légnyomás méréshez stabil 9V szükséges, ezt a stabilizátor minimum

    12V tápfeszültségbõl tudja biztosítani.

- Az automata a tápfeszültség bekapcsolásakor leadja az eddig mért min-max

    belsõ-külsõ hõmérséklet értékeket, és a min-max kimeneti teljesítményt.

 

Az alábbiakban a külsõ hõmérõ és páratartalom érzékelõ kialakítására láthatunk

    példát. Ebben az esetben az érzékelõ az egység alján kapott helyet, az érzékelõ

    alulról nyitott a légnedvesség szenzor múködése miatt.

 

   A hõmérõ ic elõkészítése, hidegítõ kondenzátor beforrasztása.

   Az ic bekötése, két továbbmenõ vezeték az RH szenzorhoz.

    

    A kábel végét és az ic-t

    szilikoncsõbe húzzuk.

 

 

   Feltöltés szilikonnal.

    

    Légnedvesség szenzor

    beforrasztása.

 

 

    

    A kábel végére nagyobb

    átmérõjû szilikoncsõ

    darabot ragasztunk.

 

 

- Az egység programozása:

    A bekapcsoláskor mindkét gombot nyomva tartva lép be a setup menübe.

    Az egyik gombbal lehet léptetni a memória címet, a másikkal az adat értékét,

    a szöveg egyszerübb beviteléhez látható még az adat ASCII kódja is.

    Az érték a következõ memóriahelyre lépésnél rögzítõdik.

    A hõmérséklet számábrázolása az alábbiakban:

        ha pozitítv bit7=1 és bit6-bit0=hõfok,

        ha negatív bit7=0 és bit6-bit0= 128+hõfok(elõjellel).

        pl. -10C=118, 0C=128, +20C=148

 

- Paraméterek:

    0: belsõ minimum hõfok tároló, törléshez 255.

    1: belsõ maximum hõfok tároló, törléshez 0.

    2: külsõ minimum hõfok tároló, törléshez 255.

    3: külsõ maximum hõfok tároló, törléshez 0.

    4: Pout minimum tároló, törléshez 255.

    5: Pout maximum tároló, törléshez 0.

    6-7: RH minimum változó, törléshez 255,255.

    8-9: RH maximum változó, törléshez 0,0.

    10-11: légnyomás pontosítás alsó,felsõ byte. 0-32767 növel,

                65535-32768 csökkent, az érték felével módosít.

    12: CW sebesség, értéke fordítottan arányos

    13: légnyomásmérés hõfok kompenzáció, bit7=1 hozáadja bit7=0 kivonja

                a belsõ hõmérséklet\(bit6-bit0) értékét.

    14: teljesítmény mérés tizedespont helye, lehet 1,2,4

                pl. =1: 1-255mW =2: 0.01-2.55W    =4: 0.1-25.5W    =8: 1-255W

    26-47: teljesítmény táblázat 0-3.6V tartományban 0.17V lépésekben

                pl. ha A14=2: 1=0.01W, 10=0.1W,100=1W, 255=2.55W

    48=127: beacon ASCII szöveg

            speciális karakterek:

                #: folyamatos jel 25sec-ig

                !: folyamatos jel 5sec-ig

                $: belsõ hõmérséklet adása

                %: külsõ hõmérséklet adása

                (: páratartalom adás

                ): Pout adása

                &: légnyomás leadása, a pontosabb eredmény miatt mérés és

                    átlagolás 8 perióduson keresztül, utána ad új értéket.

                ASCII 0: szöveg vége jelzés